Stagbird

Relationsskabende markedsføring

Udfordring

Stagbird har specialiseret sig i at lave præsentationsvideoer for alle slags virksomheder. Store som små. Fokusset er på at kommunikere virksomhedens budskab ud på en levende og underholdende måde.

Udfordringen for Stagbird har været at blive mere synlig på de sociale medier, og samtidig at få gang i sin e-mail marketing, for på den måde at få en tættere relation med sine kunder.

Stagbird er i rivende udvikling. Og hvad der ofte sker i en voksende virksomhed er, at man glemmer at markedsføre sig selv. Stagbird henvendte sig derfor for at få ekspertviden udefra på de udfordringer, som virksomheden oplever, i forhold til at vedligeholde sine eksisterende kunder og for at brede kendskabet ud til potentielle kunder.

Jeg har haft den store fornøjelse af at samarbejde med Kamilla omkring e-mail marketing, facebookannoncering og film til de sociale medier.

Vi har lavet produktioner ud af huset, hvor Kamilla har været med. Hun har været en stor hjælp – hun er vant til at tage ved, kan jeg mærke, og hun hjælper hurtigt, og falder hurtigt ind i teamet, og hjælper til i produktionen.

Kamilla hurtigt forstår, hvordan man idégenere, og hvordan man kan løse forskellige problemstillinger, og kommer med nogle rigtig gode bud på løsninger.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med hende, fordi jeg synes, hun har et åbent og et lyst sind, og så er hun socialt engageret i det arbejde, hun lægger for dagen.

– Torben Hjort, indehaver af Stagbird

Løsning

Jeg har hjulpet Stagbird med at lave en overordnet marketingsstrategi, der skal gøre virksomheden mere synlig på Facebook og Linkedin. Gennem små “bag om kameraet”-videoer, har vi fået fat i en målgruppe, som gerne vil lære konkrete teknikker til, hvordan man bruger video. Samtidig har disse små videoer også givet et billede af, hvem Stagbird er. Videoerne har især givet værdi på Linkedin, hvor Stagbird oplever en høj interaktion og efterspørgsel på flere lignende videoer.

Derudover har jeg hjulpet Stagbird igang med brugen af e-mail marketing. Ønsket har særligt været at sende værdifuldt content ud til eksisterende kunder i løbet af året. Jeg opsatte en kampagne med henblik på at få de eksisterende kunder i gang med at bruge deres mobil til at filme og redigere til egen vindings skyld. På den måde oplever de eksisterende kunder at få værdifuldt content, som de nemt og enkelt kan benytte i egen virksomhed. Kampagnen har givet et fint afkast af sig, idet flere af kunderne har givet positive tilbagemeldinger herpå og igen henvendt sig for en uforpligtende snak om muligheden for nye videoer.

Mine kompetencer inden for SoMe, E-mail marketing og videoproduktion er i særligt grad blevet benyttet i denne case.